SL / EN
10.5.2017

12. maja se začenja Teden vseživljenskega učenja

Z otvoritvijo se v petek 12. maja začenja Teden vseživljenjskega učenja, ki potka do 30. junija. TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju vseživljenjskega izobraževanja in učenja v Sloveniji. 


Dogodke in aktivnosti TVU soustvarja tudi Mentorski program - Uči se od najboljših, v okviru vseslovenske akcije "Slovenija - mentorska država". 

Čas je za praznovanje vseživljenjskega učenja v Sloveniji! Smo del #TVU2017. Pridite in praznujte z nami!

Seznanite se z dogodki in aktivnostmi: http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/ 

 

Vseslovenska akcija »Slovenija – mentorska država« postaja tradicionalna iniciativa v okviru Mentorskega programa – Uči se od najboljših in je pobuda za dvig ozaveščenosti ter informiranosti o prednostih mentorstva. Hkrati je namen vseslovenske akcije »Slovenija – mentorska država« tudi spodbujanje vseživljenjskega učenja in pretoka znanja ter informacij.

 

Čas je, da se mladi povežemo s starejšimi in da izkušnje zaokrožijo.

 

Pomoč in podpora mentorja lahko mladi osebi omogoči učinkovitejši razvoj potencialov, pomaga pri aktivnem vstopanju na trg dela ter pri razvoju in implementaciji lastnih idej. Velikokrat potrebujemo nasvet izkušenejših in tistih, ki so podobno pot že prehodili. Po drugi strani lahko mladi ponudijo mentorjem svež pogled in novo energijo.

Konkreten cilj vseslovenske akcije »Slovenija – mentorska država« je, čim več mladim omogočiti dostop do mentorjev iz različnih področji (gospodarstvo, šport, podjetništvo, umetnost, kultura, politika …) ter ozavestiti Slovenijo o pomenu mentorskega povezovanja. V okviru alcije se bodo po celotni Sloveniji odvijale ali delavnice in izobraževanja ali aktivnosti ozaveščanja na temo mentorskega povezovanja. V vseslovensko akcijo "Slovenija - mentorska država" je že vključenih več kot 50 partnerskih organizacij, s katerimi bomo po vsej Sloveniji spodbujali k dvigu ozaveščenosti o pomenu ter prednostih mentorskega povezovanja in oblikovanju mentorske kulture v Sloveniji.

#EkosistemIzkušenj

Vse v naravi kroži, naj zakrožijo tudi izkušnje.

 

Napovednik dogodkov akcije "Slovenija - mentorska država"

 

Ekosistem izkušenj, 24. maj (18.00 – 21.00)

Lokacija: ABC Hub (spodnja etaža Emporuima), Šmartinska 152, Ljubljana

Temelji mentorske kulture so v Sloveniji že postavljeni. Rdeča nit dogodka Ekosistem Izkušenj bo oblikovanje mentorske kulture v Sloveniji. Z gosti dogodka bomo predstavil številne zgodbe in prakse mentorskega povezovanja v Sloveniji ter se dotaknil vprašanja prednosti mentorskega povezovanja pri spodbujanju mladih, brezposelnih in zaposlenih ter spodbuja razvoj talentov, podjetništva in inovativnosti.

Zanimivo bo slišati kako so vpeljali mentorski program v svoje organizacije ali pa so jim mentorji pomagali na njihovi poti in ali so sedaj tudi oni mentorji, s kakšnimi težavami se največkrat soočajo in kaj je tisto kar so se naučili od svojih mentorirancev? Udeležba na dogodku bo brezplačna, saj želimo širiti mentorske zgodbe, dobre prakse ter spodbujati mlade, da si poiščejo mentorja, ki jim bo lahko svetoval na kariernem področju ali osebnostni rasti.

Prijava na dogodek: http://tinyurl.com/VstopiVEkosistemIzkusenj

  

Otvoritev Mentorskega kotička 

Pridružite se nam na otvoritvi "Mentorskega kotička", kjer lahko spoznate Mentorski program - Uči se od najboljših in vas seznanimo s prednostmi mentorskega povezovanja. »Mentorski kotiček« je fizična lokacija znotraj prostorov sodelujočih organizacij, kjer se lahko mentorski pari srečujejo na mesečnih sestankih. 

 

Vstopi v Ekosistem Izkušenj z mentorskim povezovanjem in otvoritev mentorskega kotička

Na delavici vam bomo predstavili Mentorski program – Uči se od najboljših ter prednosti mentorskega povezovanja. 

Govorili bomo o prednostih vključitve v mentorski odnos, značilnosti dobrega mentorja in mentoriranca, postavljanje ciljev, kanali komuniciranja z mentorjem in izbira mentorja na portalu www.mentorstvo.si  Delavnica je namenjena vsem, ki si želijo vključiti v mentorski program in se povezati s svojim mentorjem. Otvorili bomo tudi »Mentorski kotiček«. »Mentorski kotiček« je fizična lokacija znotraj prostorov sodelujočih organizacij, kjer se lahko mentorski pari srečujejo na mesečnih sestankih. 

 

Vstopi v Ekosistem Izkušenj z mentorskim povezovanjem

Na delavici vam bomo predstavili Mentorski program – Uči se od najboljših ter prednosti mentorskega povezovanja.

Govorili bomo o prednostih vključitve v mentorski odnos, značilnosti dobrega mentorja in mentoriranca, postavljanje ciljev, kanali komuniciranja z mentorjem in izbira mentorja na portalu www.mentorstvo.si  Delavnica je namenjena vsem, ki si želijo vključiti v mentorski program in se povezati s svojim mentorjem.

V okviru delavnice bomo izvedli tudi aktivnost - Kako učinkovito zastaviti svoje cilje? Namen aktivnosti je olajšanje zastavljanja ciljev na prvih srečanjih mentorskega povezovanja. Aktivnost je namenjena tako mentorjem, kot tudi mentorirancem. 

 

Vstopi v Ekosistem Izkušenj z mentorskim povezovanjem

Aktivnost informiranja in ozaveščanja: V okviru aktivnosti bomo govorili o prednostih vkljuèitve v mentorski odnos, znaèilnosti dobrega mentorja in mentoriranca, postavljanje ciljev in izmenjave izkušenj. Namen aktivnosti je predstaviti in informirati o pomenu mentorskega povezovanja ter na podlagi izkušenj in praks ozavešèati, ne le o prednostih mentorstva, ampak tudi izpostaviti mentorstvo, kot obliko vseživljenjskega uèenja in izmenjave znanj ter informacij. Mentorsko povezovanje in Mentorski program – Uèi se od najboljših  predstavljamo kot izobraževalno in izkustveno aktivnost, ki predstavlja alternativno obliko uèenja, v primerjavi z ostalimi izobraževalnimi programi (delavnice, seminarji...). Število udeležencev je omejeno. Obvezna je predhodna prijava na maja.ceglar@mentorstvo.si. 

 

 

V okviru vseslovenske akcije "Slovenija - mentorska država", ki je že tretje leto zapored potekala v okviru Tedna vseživljenjskega vedenja. Teden vseživljenjskega učenja je največja promocijska kampanija s področja vseživljenjskega učenja. V okviru akcije smo za podizvajalce in partnerje pripravili priročnik, ki jim je v pomoč pri izvedbi in organizaciji aktivnosti ter vključuje tudi koledar dogodkov. 

 

Priročnik lahko najdeš: Priročnik za partnerje in podizvajalce vselsovenske akcije "Slovenija - mentorska država"

 

KOLEDAR DOGODKOV  

Ambra d.o.o. 19. 6. 2017 15:00
Bitnik d.o.o. 13. 6. 2017 15:00
Creator Sales, Jan Supovec s.p. 9. 6. 2017 15:00
Dober stik 13. 6. 2017 14:00
Društvo finanènikov Slovenije 12. 6. 2017 13:00
Društvo novomeških študentov 15. 6. 2017 10:00
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka 2. 6. 2017 12:00
Finanèni ttrgi 12. 6. 2017 10:00
Flatpixel studio, Matic Smodiš, s.p. 14. 6. 2017 14:00
FMG 16. 6. 2017 10:00
Gea college 15. 6. 2017 12:00
khd skupina, d.o.o. 14. 6. 2017 15:00
Klub idrijskih študentov 17. 6. 2017 13:00
Klub škofjeloških študentov 29. 5. 2017 17:00
Klub študentov Kranj 27. 5. 2017 15:00
Kovaènica Kranj  20. 6. 2017 19:00
Kulturno umetniško društvo Jadran 31. 5. 2017 14:00
MANAGER IDEJ, razvoj idej in izobraževanje, Primož Zupan s.p. 10. 6. 2017 17:00
Mladinski svet Jesenice 23. 5. 2017 15:00
Mladinski svet Mestne obèine Ptuj 26. 6. 2017 10:00
Mladinski svet Škofje Loke 30. 5. 2017 10:00
Mladinski svet Slovenije 8. 6. 2017 14:00
Montaža Eling, Robert Eling s.p. 4. 6. 2017 16:00
Mreža za spodbujanje podjetništva, CEED 12. 6. 2017 10:00
Najprej Slovenija, Društvo za suverenost, solidarnost in iniciativo 28. 5. 2017 17:00
Organizacija dogodkov in poslovno svetovanje, Vesna Drofenik s.p 8. 6. 2017 14:00
Perunika varnost d.o.o. 5. 6. 2017 17:00
Poslovne storitve, Tadej Klopèiè s.p. 7. 6. 2017 12:00
Primorsko svetovalno središèe Koper, (PRIMSS) 24. 6. 2017 16:00
SNIT, teèaji IT vešèin d.o.o. 26. 6. 2017 13:00
SoPo, poslovno svetovanje, Tomaž Stritar s.p. 16. 6. 2017 14:00
ŠS d.o.o. 9. 6. 2017 13:00
Študentska organizacija Slovenije 22. 5. 2017 12:00
Študentska organizacija Univerze na Primorskem 8. 6. 2017 18:00
Študentska organizacija Univerze v Mariboru 6. 6. 2017 18:00
Študentski klub Kamnik 19. 6. 2017 10:00
terra nullius d.o.o. 11. 6. 2017 14:00
Trendset 6. 6. 2017 14:00
Univerzitetna športna zveza Primorske 20. 6. 2017 15:00
Vybeit, spletna prodaja d.o.o. 25. 6. 2017 14:00
Zavod drevo življenja 18. 6. 2017 16:00
Zavod Mreža MaMa 9. 6. 2017 12:00
Zavod O, Zavod škofjeloške mladine 25. 5. 2017 14:00
Zavod za (st)rast posameznika in razvoj družbe ImpACT, 27. 6. 2017 13:00
Zavod za grajeno okolje, razvoj in politike 26. 5. 2017 15:00
Zavod za podporo študentov Pro študent 3. 6. 2017 16:00
Združenje management Group 22. 6. 2017 13:00
ZVEZA ŠKIS 20. 6. 2017 12:00
Zveza slovenske podeželske mladine 23. 6. 2017 13:00

 

 

Prijave in dodatne informacije: maja.ceglar@mentorstvo.si ali 051 398 993

 

Vstopi v Ekosistem Izkušenj!