SL / EN
22.6.2016

BTC partner akcije "Slovenija - mentorska država"

Hvaležni smo, da je BTC City partner akcije »Slovenija – mentorska država«. Sodelovanje je namreč ena izmed glavnih vrednot Zavoda Ypsilon in veseli smo, da tudi drugi vidijo priložnost sodelovanja in prepoznavajo vrednost naših projektov.

»V družbi BTC smo prepoznali potencial mladih, saj smo prepričani, da so generatorji razvoja Slovenije. Medgeneracijsko sodelovanje, ki je jedro akcije Slovenija – mentorska država je tesno vpeto v naše projekte, namenjene mladim. Tovrstna projekta sta edinstveni izobraževalni program BTC Campus, s katerim v sodelovanju s partnerji poslovno znanje in izkušnje prenašamo na mlade ter izboljšujemo njihove karierne možnosti, v inovativnem mestu BTC City Ljubljana pa pod okriljem ABC pospeševalnika in zagonskega vozlišča ABC Hub ambicioznim mladim podjetnikom odpiramo vrata v slovensko in mednarodno poslovno okolje ter krepimo njihovo mrežo poznanstev.« mag. Damjan Kralj, član uprave ter direktor za trženje in marketing BTC City Ljubljana

»Mentorstvo podpiramo iz več razlogov, eden od teh je, da smo s ponosom partnerji Ypsilona, drugi je zgodba HUBa, kjer soustvarjamo startup zgodbo, eden pa je tudi zaupanje v medgeneracijsko sodelovanje, prenos znanj, vrednot, delavnosti, podjetništva, inovativnosti. Pri mentorstvu gre tudi za zbliževanje nasprotij – medtem, ko je nekdo starejši bolj izkušen, je mlad bolj zagnan, prodoren in to se lepo dopolnjuje. Ne verjamem pa, da ima mlajši več energije kot starejši, ker je lahko ravno obratno. Potrebno je najti simbiozo med karakterji. Mentorstvo lahko obstaja tudi med različnimi poslovnimi partnerji, gre torej za izmenjavo izkušnje, da se vedno učiš od starejšega. Eno z drugim je celotna zgodba mentorstva in vseslovenske akcije, ki je za nas zelo pomembna in smo ponosni, da se celotna zgodba odvija tudi pri nas v BTC City.« mag. Damjan Kralj, član uprave ter direktor za trženje in marketing BTC City Ljubljana

Hvala BTC, ker verjamete v moč povezovanja!