SL / EN
23.4.2016

Kdo je mentor?

Mentorji so prostovoljci, ki za svoje delo ne pričakujejo plačila. Gre za na svojem področju uspešne ljudi, ki s svojimi izkušnjami in znanjem želijo pomagati ostalim.

"Vsi potrebujemo nekoga, ki nas motivira, da bomo lahko preplezali goro pred nami."

Mentor je oseba, ki je vredna zaupanja in ki podpira, vodi in svetuje ter prenaša svoje znanje in spretnosti na manj izkušenega posameznika. Bistvo mentorstva je učenje praktične narave, torej učenje o aktualnih stvareh. Skozi proces mentorstva, ki večinoma poteka v dvoje, se izpopolnjujeta tako mentor kot tudi učenec. Velikokrat je mentorstvo neformalni proces, ki poteka nezavedno.

Mentor je ponavadi odgovoren tudi za ocenjevanje posameznika in sam presodi, kdaj je le-ta zrel za avtonomno delo. Njegova naloga je, da spodbuja, podaja konstruktivno kritiko, razlaga, posluša in vodi posameznika. Proces mentorstva je ponavadi osrednja točka zagotavljanja prenosa dobre prakse, kvalitetnih notranjih usposabljanj in razvoja profesionalnih standardov. Pri tem so običajno vključeni elementi nasvetov, vodenja, usposabljanja, ki so pogosto del mentorske pogodbe.

Mentorji se mentorirancem na začetku res, da zdijo malce srhljivi in zaradi svoje uspešnosti nedostopni, vendar tekom mentorskega sodelovanja postanejo pravi prijatelji. Postanejo nekakšni starejši bratje in sestre, ki nas vzamejo pod svoje okrilje ter pomagajo tako na poklicnem, kot tudi na zasebnem življenju. Skozi mentorsko povezavo nas vzpodbujajo, podpirajo, ter verjamejo v nas.

Kljub temu, da za svoj čas, ki ga posvetijo mentorskemu programu, pa si iz mentorske povezave želijo zgraditi pomembno, dolgo trajajočo in pozitivno spremembo v življenju mentoriranca. Mentorji so s tega stališča povsem nesebični ter prijazni ljudje, ki si želijo videti čim večji uspeh pri svojih mentorirancih. S pomočjo mentorskega programa želijo svojim mentorirancem pomagati v kariernem življenju ter jim pomagati, da naredijo pomemben korak v svojo prihodnost. Mentorju mentoriranceva tako karierna kot tudi zasebna in osebna rast veliko pomenita.

Mentoriranci pa morajo mentorjem seveda pokazati, da cenijo njihov trud ter čas, ki jim ga mentorji posvetijo, saj to počno povsem prostovoljno in za to ne pričakujejo ničesar razen prijateljskega odnosa ter skupne rasti ter razvoja.

Poleg osebnega zadovoljstva, ki ga mentorji pridobijo iz mentorskega odnosa, pa se lahko od mentorirancev tudi veliko naučijo, spoznajo kakšne drugačne pristope k problemom ter še mnogo drugih stvari.