SL / EN
22.6.2016

Lahko mladi pričakujemo dostojno pokojnino?

Pogoji upokojevanja so se zaradi ekonomskih razlogov in staranja prebivalstva močno poslabšali. Pravice iz obveznega zavarovanja se zmanjšujejo. Kako kvalitetno bomo živeli na starost, je zato odvisno predvsem od tega, ali si bomo z varčevanjem v aktivni dobi zagotovili dovolj sredstev za dodatno pokojnino.

Kakšna je rešitev?

Rešitev je v tem, da se mladi zavedajo nujnosti varčevanja za starost in že ob prvi zaposlitvi mislijo na svoje dohodke po upokojitvi. Dejstvo je, da posameznik ne more računati le na pokojnino iz obveznega sistema, če bo želel po upokojitvi zadržati kvaliteto življenja.

Kako si lahko povečam prihranke za obdobje po upokojitvi? Kaj svetujete?

Svetujemo vključitev v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki temelji na naložbenem principu financiranja, na zbiranju denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev (članov). Z vplačevanjem v Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav boste varčevali za dodatno pokojnino, hkrati pa boste zavarovani tudi za primer smrti pred uveljavitvijo pravice do dodatne pokojninske rente. Aktualna pokojninska načrta z oznakama PN-ZT-05 in PN-ZT-06 namreč poleg zavarovanja za dodatno starostno pokojnino in predčasno dodatno starostno pokojnino vključujeta tudi dodatno družinsko pokojnino in zavarovalnino za primer nezgodne smrti člana, za kar se ne plačuje dodatna premija.

Kako bodo naložena moja sredstva?

Zavarovalnica Triglav izvaja naložbeno politiko življenjskega cikla v okviru Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, ki jo predstavljajo kritni skladi TRIGLAV PDPZ – drzni, TRIGLAV PDPZ – zmerni in TRIGLAV PDPZ – zajamčeni. Skladi se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki, naložbenem tveganju in pričakovani donosnosti. Če se odločite za upravljanje sredstev skladno z naložbeno politiko življenjskega cikla, se bo naložbena politika v času varčevanja prilagajala vaši starosti. To pomeni, da bo v začetnem obdobju varčevanja naložbena politika praviloma (odvisno od starosti člana v tem obdobju) agresivnejša in zato z vidika doseganja donosov tudi perspektivnejša. S približevanjem izteka obdobja varčevanja se povečuje delež varnejših naložb v obliki obveznic in instrumentov denarnega trga, kar zmanjšuje naložbeno tveganje pred iztekom varčevanja in s tem varuje že ustvarjene donose. Takšen način upravljanja sredstev je še posebej privlačen za mlajše člane, katerih čas upokojitve je še zelo oddaljen. Iz navedenega razloga si lahko v začetnem obdobju varčevanja privoščijo bolj tvegane naložbe, s tem pa lahko pričakujejo tudi višje donose. Upravljanje sredstev skladno z naložbeno politiko življenjskega cikla je praviloma dolgoročno donosnejše od varčevanja v kritnem skladu z zajamčenim donosom ves čas trajanja zavarovanja. Več o Prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju si lahko preberete na www.triglav.si.