SL / EN
2.2.2017

Mentorstvo: Voditeljstvo 21. stoletja

Razen če ste živeli pod skalo, verjamemo, da ste bili izpostavljeni poplavi informacij o vodenju in vplivanju na različne generacije. Pri tem se prav posebno pozornost posveča vodenju in motiviranju generacije Y, pri čemer pa si le malokdo zastavlja vprašanje, ali so obstoječe ideje o vodstvu sploh (še) relevantne za današnjo delovno silo.

Pri študiju in delu s skupinami v zadnjem desetletju je bilo ugotovljeno, da je za povečanje motivacije in produktivnosti zaposlenih bolj pomembna sprememba našega pristopa k interakciji s skupinami in ljudmi v njih, kot pa vprašanje, kako bolje uporabiti vodstvene sposobnosti. Vodstvo je bilo zgodovinsko gledano vedno povezano s komunikacijo, vplivom in motivacijo. Izziv, s katerim se soočamo danes pa je, da ima vse več zaposlenih višjo stopnjo izobrazbe kot kdajkoli prej. To znanje posledično spodbuja večjo željo po lastnem prispevku in sodelovanju v skupinskih in organizacijskih odločitvah, pri čemer pa tradicionalni, hierarhični pristop komunikacije ''od zgoraj navzdol'' odpove.

Ko razmišljamo o spremembah interakcije med učitelji in učenci v današnjem izobraževalnem sistemu, ugotovimo, zakaj je zastarela hierarhija vodenja, ki sega v predindustrijsko dobo pravzaprav neučinkovita. Kar je delovalo v preteklosti, pa ni nujno uporabno tudi danes.

Ključni element za doseganje najboljše produktivnosti zaposlenih danes je tako po mnenju sodobnih teoretikov in strokovnjakov prav mentorstvo. Kot je nekoč dejal Peter Drucker, strokovnjak za management: Potrebno se je odmakniti od principa ''delaj prave stvari'' k principu ''delaj stvari prav''. To pomeni, da je zaposlenim potrebno ponuditi vodstvo in podporo v procesih komunikacije in odločanja, namesto da nad njimi vzpostavljamo strogi nadzor.

Obstajajo trije razlogi, zakaj je mentorstvo najboljši pristop za vključevanje današnje multi-generacijske delovne sile, in sicer:

1. Mlajše generacije niso navajene na vodstvo, ki temelji na principu ''od zgoraj navzdol''

Mladi so preživeli več časa kot prejšnje generacije v okolju/razredu, kjer je učenje sodelovalni proces, učitelji in učenci pa so razumljeni kot partnerji v procesu učenja in razvoja. Pri tem ne gre pozabiti na pomembno vlogo, ki jo danes igra tehnologija. Klasične table in krede se namreč vse bolj umikajo računalnikom in drugim tehnološkim pripomočkom.

2. Vodje danes imajo več dela kot kdajkoli prej

Dnevi, ko so menedžerji in/ali nadzorniki zgolj narekovali delovne naloge svojim zaposlenim, so mimo. Namesto tega imajo voditelji danes dejansko več odgovornosti z upravljanjem in vodenjem svoje ekipe, kot pa njihovi podrejeni z uresničevanjem delovnih nalog. Na žalost se mnogo vodij danes preprosto umika od svojih zaposlenih, saj jim primanjkuje časa za vodenje in oblikovanje pričakovanj, dodatno pa k temu prispeva še neodzivnost zaposlenih do sodobnih vodstvenih pristopov.

3. Komunikacijski pristop ''od zgoraj navzdol'' v večini primerov demotivira in vodi k nižjim stopnjam vključenosti zaposlenih in njihove produktivnosti

Ni torej naključje, da imajo nekatera hitro rastoča in visoko profitabilna podjetja danes ene izmed najvišjih stopenj vključenosti zaposlenih.

 

Obstaja preprost način, s katerim lahko potrdimo mentorstvo kot edini učinkovit, sodoben vodstveni pristop. Iskreno se vprašajmo: Ali bi raje bili vodeni in mentorirani s strani nekoga, ki ga spoštujemo – osebe, ki ima znanje in izkušnje, ki podpirajo naš osebni razvoj; ali pa bi namesto tega raje videli, da nam nekdo diktira kaj, kdaj in kako moramo nekaj storiti? Verjamemo, da ste prvi način, tj. ''mentorski način'', prepoznali kot edino ustrezno in učinkovito možnost.

 

Vir: Shawn Casemore, predsednik in ustanovitelj Casemore in Co, Inc.

 (svetovalec, govornik in avtor knjige 'Operativno opolnomočenje: Sodeluj, inoviraj in se vključi za premagovanje konkurence'. Založba: McGraw-Hill).