SL / EN
27.10.2016

Vpeljite mentorski program v vaše podjetje in žanjite uspehe

Mentorstvo je bistvenega pomena za uspeh mnogih organizacij. Tako v primeru formalnega, kot neformalnega mentorstva zaposleni lahko žanjejo koristi od te vrste odnosov na delovnem mestu.

Študija iz leta 2013, "Karierne koristi mentorjev vključenih v mentorski odnos”, objavljena v Journal of Vocational Behaviour, navaja da ljudje, ki imajo možnost, da služijo kot mentorji, imajo večje zadovoljstvo pri delu in večjo zavezanost do delodajalca.

Če delodajalci želijo spodbuditi zadržanje in zavzetost zaposlenih, bi morali pripraviti programe mentorstva v podjetju. Predstavljamo štiri prakse za vpeljavo učinkovitega programa mentorstva na delovnem mestu.

 

1. Določite cilje in ciljno skupino.

Postavljajte vprašanja, kot so: "Kaj nameravate doseči s tem mentorskim programom?" ali "Zakaj zaposleni potrebujejo mentorje?", z namenom opredeliti cilje za vpeljavo mentorskega programa.

Učinkoviti mentorski programi v podjetjih, se osredotočajo na cilje, kot so povečanje učinkovitosti zaposlenih in sodelovanja, zadržanje talentov in načrtovanje nasledstva.

Priporočljivo je, da so cilji zastavljeni po SMART metodi. Poskrbite, da so cilji specifični, merljivi, dosegljivi, realistični in časovno opredeljeni.

Če želite ustvariti trajno pobudo katere koli vrste, morate imeti vse elemente dobrega načrta. Začnite tako da opredelite svojo vizijo. Morda se vam zdi intuitivno jasno, zakaj nameravate spodbujati mentorstvo – to je sicer izredno pozitivna točka. Vendar pa lahko pride do različnih osnovnih razlogov, zakaj se je vaše podjetje sedaj odločilo za vpeljavo mentorskega programa. Na primer, da privabite ali zadržite določene skupine zaposlenih ali zgradite ugled vašega podjetja kot zaposlenim prijazno podjetje.

Upoštevajte tudi obseg programa, tako da naslovite ciljno skupino – manjši program je bolj obvladljiv, vendar se lahko zaposleni, ki niso vključeni v program, počutijo izključene. Obseg programa vpliva na vire, ki so potrebni za podporo programu.

 

2. Identificirajte mentorje.

Kako se v okviru mentorskega programa združi mentorski par je izredno pomembno. V središču uspeha mentorskega programa v podjetju bo pristop, ki se uporablja za izbiro udeležencev, tako mentorjev, kot mentorirancev.

Idealen mentor je izkušen vzornik. Ta oseba mora imeti vnemo za pomoč drugim in biti pripravljena na časovno obvezo. Poiščite ustrezne mentorje v vašem podjetju.

Na začetku mentorskega odnosa, se lahko mentorji srečajo z mentoriranci v sproščenem vzdušju. Na primer, mentor povabi mentoriranca na kavo, tako da se bodo zaposleni počutili bolj udobno za pogovor z drugim zaposlenim (navadno zaposlenim na višjem položaju) v podjetju.

V središču uspeha programa je tudi pristop, ki se uporablja za izbiro udeležencev, tako mentorjev, kot mentorirancev. Povežite izbiro s cilji vašega podjetja, kot tudi razliko oziroma napredkom katerega nameravate doseči pri vključenih zaposlenih.

S tem v mislih, upoštevajte značilnosti zaželjenih mentorjev. Medtem ko želite, da imajo kandidati izkušnje in poglede, ki jih delijo z vami. Je po drugi strani prav tako odlična razvojna priložnost za zaposlene na nižjih delovnih mestih oziroma člane ekipe, ki imajo tudi izkušnje ter znanja. Pri izbiri mentorjev, upoštevajte da lahko nekateri mentorji prevzamejo pristop, v katerem je v ospredju njihov ego in pristop “zgoraj-navzdol”, medtem ko so drugi že vključeni v številne aktivnosti in ne morejo slediti vsem nalogam oziroma aktivnostim. Dober mentor bo imel visoko stopnjo čustvene inteligence, pripravljenost, da je iskren in odprt ter zavezan k podpori svojih mentorirancev.  

Odločilna značilnost idealnega mentoriranca je interes za razvoj in rast. Posamezniki, ki si ne želijo izzivov, bodo našli v programu majhno vrednost. Zunanje značilnosti, kot so raven izkušenj ali posebnih ciljev, so manj pomembni, razen če obstaja posebna prednost ali cilj za podjetje.

Ujemanje mentorjev in mentorirancev je pomembno, zato je potrebno razviti postopek za sprejemanje ocen obeh strani ter dovoliti nekaj fleksibilnosti, če prva povezava ne deluje ali je neuspešna.

 

3. Oblikovanje gradiva za usposabljanje. 

Mentorski program mora biti oblikovan tako, da se sodelujoči zaposleni naučijo spretnosti, ki jim pomagajo pri osebnostnem in/ali kariernem razvoju.  

Poleg mentorjev in mentorirancev, ki se srečujejo na rednih mesečnih sestankih, ponudite tudi online evalvacijsko orodje in objavite priročnik, kateremu naj sledi mentorski par.  

Vaš program mora imeti opredeljen proces, s določenim časom (pogosto eno leto), pogostost sestajanja in materiale, ki se lahko uporabljajo pri postavljanju ciljev in dokumentiranju napredka. Pomembno – vzpostavite zaupanje, da se mentoriranci ne bodo počutili prisiljene, da postanejo del programa.  

Usposabljanje je pomembno, ob upoštevanju, da bo ta postopek nov tako za mentorje, kot za mentorirance ter jim želite postaviti temelje za uspeh. Razmislite s katerimi izzivi so lahko udeleženci soočeni in pripravite možne rešitve.

 

4. Merjenje rezultatov.

Nazadnje, vnaprej vzpostavite standarde za ocenjevanje uspeha za vsako razmerje in programa kot celote. Dajte poudarek tudi na osebne uspehe mentorirancev in pozitivne izkušnje mentorjev, kar je vaša najboljša izbira za oblikovanje trajnega in dragocenega mentorskega programa v podjetju oziroma na delovnem mestu.  

Pripravite načrt za oceno uspešnosti mentorskega programa v podjetju ter opredelite meritve, ki se uporabljajo. Bodite pozorni na frekvenco srečanj ter interakcije med mentorji in mentoriranci. 

Nastavite  meritve za oceno zadržanja talentov, sodelovanje zaposlenih in tudi dodatkov (za uspešno delo) sodelujočih zaposlenih. Ti rezultati se lahko merijo vsakih šest mesecev ali v času pregleda uspešnosti zaposlenih.

 

 

#SPREJIMIIZZIV #MENTORSTVO

 

Članek je le uvod – obetajo se novosti v Mentorskem programu ;)

 

 

Povzeto po:

Huhman, R. Heather. Create a Corporate Mentoring Program and You May Reap the Benefits, 10. februar 2015. Dostopno prek: https://getpocket.com/a/read/1426217997 (26. oktober 2016).

Reyer, Liz. Tips to start a mentor program at work, 23. oktober 2016. Dostopno prek: http://www.seattletimes.com/nwshowcase/careers/tips-to-start-a-mentor-program-at-work/ (26. oktober 2016).