SL / EN
25.4.2017

Vse v naravi kroži, naj zakrožijo tudi izkušnje. #EkosistemIzkušenj

Vseslovenska akcija »Slovenija – mentorska država« postaja tradicionalna iniciativa v okviru Mentorskega programa – Uči se od najboljših. Letos jo bomo izvedli že tretje leto zapored. Akcija poteka v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, ki je največja promocijska kampanja s področja vseživljenjskega učenja.

Namen vseslovenske akcije »Slovenija – mentorska država« je dvigniti ozaveščenosti in informiranost o prednostih mentorstva, spodbujanje vseživljenjskega učenja in pretoka znanja ter informacij.

 

»Pomoč in podpora mentorja lahko mladi osebi omogoči učinkovitejši razvoj potencialov, pomaga pri aktivnem vstopanju na trg dela ter pri razvoju in implementaciji lastnih idej. Zakaj torej ne bi vsak imel mentorja?«

 

Čas je, da se mladi povežemo s starejšimi in da izkušnje zakrožijo, saj velikokrat potrebujemo nasvet izkušenejših in tistih, ki so podobno pot že prehodili. Po drugi strani pa lahko ponudimo svež pogled in novo energijo.

Povežite se z mentorjem, ki bo z vami delil svoje izkušnje in primere iz prakse. Hkrati spodbujamo posameznike, ki čutijo ali menijo, da lahko predajo svoje izkušnje, nasvete ali pa so v oporo mladim, da se pridrižijo Mentorskem programu – Uči se od najboljših.

Povezovanje poteka na spletnem portalu www.mentorstvo.si, kjer se mentorji in mentoriranci povežejo med seboj ter sklenejo mentorski odnos, ki traja 1 leto. Sodelovanje je brezplačno in prostovoljne narave tako za mentorje kot mentorirance.

Pobudnik vseslovenske akcije »Slovenija – mentorska država« je Zavod Ypsilon. Z akcijo stremimo k spodbujanju mentorskega povezovanja in medgeneracijskega sodelovanja. Želimo oblikovati mentorsko kulturo in prepričani smo, da je lahko Slovenija referenčna država na področju mentorskega povezovanja in medgeneracijskega sodelovanja ter je s projekti, kakršen je Mentorski program – Uči se od najboljših, v okviru katerega se izvaja vseslovenska akcija »Slovenija – mentorska država«, za zgled Evropi in svetu.

Z vseslovensko akcijo »Slovenija – mentorska država« želimo čim več mladim omogočiti dostop do mentorjeviz različnih področij (gospodarstvo, šport, podjetništvo, umetnost, kultura, politika …).

Vseslovenska akcija »Slovenija – mentorska država« bo potekala od 12. maja do 30. junija 2017. V tem času se bodo po celotni Sloveniji na več kot 100 lokacijah odvijale delavnice in izobraževanja ter aktivnosti ozaveščanja na temo mentorskega povezovanja. Konkretno bomo čim več mentorjev in mentorirancev povezali v mentorske pare. Akcija je trajnostno naravnana, saj bomo nadaljevali z vzpostavljanjem mreže »Mentorskih kotičkov«, kjer se bodo vzpostavljeni mentorski pari lahko srečevali tekom celega leta. »Mentorski kotički« služijo tudi informiranju mladih in bodo k mentorskem povezovanju spodbujali tudi po zaključku same akcije. V vseslovensko akcijo »Slovenija – mentorska država« je že vključenih več kot 50 partnerskih organizacij, s katerimi bomo po vsej Sloveniji spodbujali k dvigu ozaveščenosti o pomenu ter prednostih mentorskega povezovanja in oblikovanju mentorske kulture v Sloveniji.

Mentorsko povezovanje odpira nove priložnosti za mlade, kot tudi nove poglede in izkušnje pri mentorjih. Kar odraža, da je prostor potrebno nameniti tudi dvosmernemu mentorstvu – mentoriranec in mentor se lahko drug od drugega učita. V okviru projekta Mentorski program – Uči se od najboljših so se že oblikovale številne uspešne zgodbe. Mentoriranci so s pomočjo mentorjev uspešno dosegli osebne razvojne cilje, našli prvo zaposlitev ali se samozaposlili ali pa so začeli z delom na lastnih projektih in idejah. Nekateri tako s pomočjo mentorjev razvijajo podjetniške ideje, drugi zaključujejo študij in s pomočjo mentorja opravljajo raziskovalno delo, spet tretji predajajo nova znanja svojim mentorjem. 

Vstopite v #EkosistemIzkušenj! K sodelovanju vabimo vse, ki verjamete v mentorsko povezovanje in želite pristopiti k akciji. Pridružite se lahko kot mentorji, mentoriranci, partnerji ali izvajalci delavnic preko www.mentorstvo.si.