SL / EN
23.4.2016

Zakaj ne bi vi postali mentor?

Mladi so vsakodnevno soočeni s številnimi izzivi, tako na kariernem kot na osebnem področju. Imajo dobre ideje in vizije, pa vendar tako na poti do uspeha potrebujejo kakšen nasvet in usmeritev izkušenejše osebe, da hitreje dosežejo, zastavljene cilje ter se izognejo morebitnim napakam. In zakaj se ne bi mladi učili od uspešnih poslovnežev, gospodarstvenikov, umetnikov, znanstvenikov in vseh ostalih, ki jim lahko ponudijo nasvete in mentorstvo?

Pomoč in podpora mentorja lahko mladi osebi omogoči učinkovitejši razvoj potencialov, pomoč pri aktivnem vstopanju na trg dela ter pri razvoju in implementaciji lastnih idej. In prav mentorski program Zavoda Ypsilon spodbuja ter verjame v takšno medgeneracijsko sodelovanje, kjer imajo mladi prek naše spletne platforme omogočen dostop do zanimivih mentorjev iz različnih področij.

Mentorji se lahko pojavljajo v različnih oblikah. Lahko so trenerji, prijatelji, poslušalci, podpora, motivatorji, vzorniki, partnerji, … Ker pa res močno verjamemo v medgeneracijsko učenje ter nenehno nadgrajevanje znanja se lahko naši mentorji povežejo v mentorsko povezavo tudi z drugimi mentorji, ter tako istočasno postanejo mentor in mentoriranec.

Mentorjeva vloga je spodbujanje strokovnega razvoja učenca, ustvarjanje priložnosti za učenje na področjih komuniciranja, kritičnega mišljenja, odgovornosti, prilagodljivosti ter timskega dela, učenje specifičnih spretnosti, postavljanje izzivov in dodeljevanje odgovornosti, dajanje konstruktivne povratne informacije tako o učenčevih močnih kot šibkih področjih, pomagati razumeti kulturo podjetja, odgovarjati na vprašanja in dosegljivost za pogovor, vzpodbujanje in dajanje podpore, deljenje informacij ter pomagati učencu vzpostaviti mrežo poslovnih stikov.

Naloga mentorja je, da daje informacije, povratno informacijo, da izrazi svoje mnenje in vzpostavi zaupljiv in spoštljiv odnos. Prav tako je pomembno, da je mentor pripravljen na stalno učenje in izpopolnjevanje. Spodbujati mora tudi ustvarjalnost, saj je le ta izjemno pomembna na delovnem mestu. Mentor mora biti odprt do raznih dilem, pripomb, vprašanj in predlogov. Prav tako mora dobro poznati motivacijske dejavnike, da lahko motivira svojega učenca, pri čemer je pomembno, da zna svojega učenca pohvaliti.

Kot mentor ste lahko mladi osebi vzor, kaj lahko postane v prihodnosti, kaj lahko doseže in kam lahko usmeri svoje karierne težje, da postanejo realne. Ključne prednosti, ki jih lahko kot mentor zagotovite svojim mentorirancem so:

  1. hitrejši in boljši osebni in karierni razvoj,
  2. pridobivanje novih znanj in izkušenj,
  3. podpora in usmerjanje,
  4. širjenje socialne mreže,
  5. pomoč pri določanju in doseganju ciljev, projektov,
  6. motivacija in zadovoljstvo.

Če menite, da ste sposobni voditi, motivirate ter spodbujati karierni razvoj mladih, se hitro prijavite za mentorja na našem spletnem portalu www.mentorstvo.si. Zelo se veselimo novih mentorjev z vseh področij.