SL / EN

Vseslovenska akcija »Slovenija – mentorska država« postaja tradicionalna iniciativa v okviru Mentorskega programa – Uči se od najboljših. Namen akcije je dvigniti ozaveščenosti in informiranost o prednostih mentorstva, spodbujanje vseživljenjskega učenja in pretoka znanja ter informacij. Z akcijo »Slovenija – mentorska država« želimo čim več mladim omogočiti dostop do mentorjev iz različnih področij (gospodarstvo, šport, podjetništvo, umetnost, kultura, politika…). V okviru akcije bomo po Sloveniji mentorje in mentorirance povezovali v mentorske pare ter jih spodbujali k izmenjavi znanj in izkušenj. Vsi, tako mladi kot starejši, se bodo izobraževali na področju učinkovitega mentorskega odnosa ter se povezovali v mentorske pare.

Povezovanje bo potekalo prek spletne platforme www.mentorstvo.si

NAMEN akcije »Slovenija – mentorska država« je:

1. spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in dvosmerno mentorstvo,

2. povečati zaposljivost mladih,

3. dvigniti ozaveščenost o pomenu mentorskega povezovanja,

4. spodbujanje vseživljenjskega razvoja kompetenc ter pretok znanja in informacij.

Opis in namen Aktivnosti in akcije Lokalni koordinatorji Partnerji

Pobudkin Vseslovenske Akcije

Pobudnik in organizator mentorskega programa ter akcije „Slovenija – mentorska država“ je Zavod Ypsilon.

Akcija sicer poteka v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji in ga koordinira Andragoški center Slovenije.

Vizija akcije

Da bi imel vsak posameznik vsaj enkrat v življenju mentorja!

Zakaj ne bi bila Slovenija referenčna država za cel svet na področju medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti?

Cilj akcije

1. mlade opogumiti, da začnejo že danes postavljati temelje svoji prihodnosti,

2. povečati zaposljivost mladih,

3. spodbujati vseživljenjsko učenj

4. spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost ter pretok znanja in informacij,

5. ustvariti uspešne mentorske odnose, ki bodo pozitivno vplivali na celotno družbo ter lokalno okolje.

Akcija »Slovenija – mentorska država« bo potekala od 12. maja do 30. junija 2017. V tem času se bodo po celotni Sloveniji odvijale delavnice in izobraževanja (zakaj mentorstvo, kakšne so prednosti in kako vzpostaviti učinkovit mentorski odnos) ter aktivnosti ozaveščanja na temo mentorskega povezovanja. Konkretno bodo čim več mentorjev in mentorirancev povezovali v mentorske pare, preko spletne platforme http://www.mentorstvo.si/. Akcija je trajnostno naravnana, saj bomo nadaljevali z vzpostavljanjem mreže »Mentorskih kotičkov«, kjer se bodo vzpostavljeni mentorski pari lahko tudi tekom celega leta srečevali.

Vabilo k sodelovanju

Pri akciji lahko sodelujete na različne načine:

1. Kot partnerji in lokalni koordinatorji, ki spodbujate mentorsko povezovanje in prenos znanja ter izkušenj med posamezniki na lokalnem nivoju. V koliko vas zanima sodelovanje, prosimo izpolnite kratek vprašalnik NA TEJ POVEZAVI.

2. Pomoč pri informiranju o mentorskem programu in akciji „Slovenija – mentorska država“. Prosimo izpolnite kratek vprašalnik NA TEJ POVEZAVI.

3. Kot mentorji in/ali mentoriranci. Za registracijo si ustvarite svoj profil na NA TEJ POVEZAVI.

HVALA, KER NAM POMAGATE MENTORSKO POVEZOVATI SLOVENIJO!
Vse v naravi kroži, naj zakrožijo tudi izkušnje.
#EkosistemIzkušenj

Kontakt

Za vsa vprašanja smo vam z veseljem na voljo:

Maja Ceglar, vodja mentorskega programa

051 398 993

maja.ceglar@mentorstvo.si