SL / EN

O projektu!

Mladi smo vsakodnevno soočeni z novimi izzivi in priložnostmi, ki jih pogosto ne znamo izkoristiti. Velikokrat bi potrebovali nasvete starejših in izkušenejših, ki so to pot že prehodili in bi nam lahko pokazali pravo smer, pa ne vemo, na koga bi se obrnili.

Že v antiki so poznali neprecenljivi pomen vodenja izkušenejših in prenosa znanja med generacijami. Beseda mentor izhaja iz grške legende o starem, izkušenem Menthorju, ki je bil Odisejev vodnik in vzgojitelj. Pomembnost prenosa znanja med generacijami so poznali tudi trije največji misleci tistega časa: Sokrat, Platon in Aristotel, ki so se učili eden od drugega in pomembno vplivali na razvoj evropske misli. Beseda mentor torej pomeni vodjo, učitelja, svetovalca in vzornika mladim, ne le pri kariernem, ampak tudi pri osebnostnem razvoju.

Z mentorskim programom želimo:

Čas je, da se mladi povežemo s starejšimi, ki nam lahko nudite svoje izkušnje, znanje in podporo, mladi pa vam v zameno lahko ponudimo svoje sveže znanje, energijo in pozitivizem.

»Rad bi postavil izziv pred vsakogar ­ ne glede na to ali ste starš, učitelj, menedžer, stric ali teta – odkrijte, da vas je ta lekcija naučila trajnih vrednot in prenesite jo naslednjim generacijam.«
Lee Iacocca

Več o mentorskem programu

Z mentorskim programom želimo povezati mlade med 15. in 30. letom s starejšimi in izkušenejšimi, ki bodo postali njihovi mentorji. Težimo k temu, da bo v prihodnosti vsak mlad posameznik imel vsaj enkrat svojega mentorja s področja, ki ga zanima. Sodelovanje je brezplačno in prostovoljne narave tako za mentorje kot mentorirance.

Mladim želimo omogočiti dostop do najboljših – uspešnih podjetnikov, umetnikov, športnikov, akademikov, politikov in drugih javnih oseb, ki bodo postali njihovi mentorji. S tem jim lahko damo enkratno popotnico za življenje, jim pomagamo postaviti temelje za uspeh in spremljamo njihov napredek.

Zakaj postati mentor?

Zakaj postati mentoriranec?

Kako poteka povezovanje mentorskih parov:

Povezovanje mentorskih parov poteka preko prijave in registracije znotraj spletnega portala www.mentorstvo.si. Mladi si (po uspešni registraciji in nato prijavi v sistem) s Seznama mentorjev izberejo tistega, s katerim bi se želeli povezati in mu napišejo povabilo za sodelovanje. Mentorji dobijo njihova povabila ter se za vsako povabilo odločijo, da ga sprejmejo ali zavrnejo. Mentorji lahko znotraj sistema tudi odgovorijo mentorirancu tako, da mu pošljejo sporočilo (preden sprejmejo ali zavrnejo povabilo). Tako ga lahko prosijo za več informacij pred odločitvijo ali mu sporočijo svoje razloge za zavrnitev ali potrditev. Če si mentor in mentoriranec izmenjata 5 ali več sporočil, se njuna povezava avtomatsko spremeni v mentorsko povezavo.

Mentorski odnos traja 1 leto, v katerem se mentor in mentoriranec srečujeta 1x mesečno za 1 uro (na srečanje). Na začetnih srečanjih si zastavita skupne cilje, katerim sledita tekom leta. Tekom mentorskega sodelovanja vodita tudi pregled uresničevanja svojih zastavljenih ciljev ter vodita kratek dnevnik srečanj.

V pomoč vam je lahko tudi Vodnik po mentorskem programu.

Pričetki mentorskega programa in pobuda:

Program mentorstva smo v letu 2013 začeli izvajati v Mariboru in okolici, zahvaljujoč podpori Evropske prestolnice mladih Maribor 2013. V nekaj mesecih se je že razširil po celotni Sloveniji. Težimo k temu, da bo v prihodnosti vsak mlad posameznik imel vsaj enkrat svojega mentorja s področja, ki ga zanima. Predstaviti in promovirati želimo mentorstvo med vsemi mladimi, ne glede na to, s katerega področja si želijo usmerjanja. S tem jim lahko damo enkratno popotnico za življenje, jim pomagamo postaviti temelje za uspeh in spremljamo njihov napredek.

Pobudnik in organizator mentorskega programa je Zavod Ypsilon, ki združuje mlade med 20. in 30. letom. S povezovanjem, izobraževanjem in sodelovanjem prispevamo k dvigu ravni zavesti vsakega posameznika in družbe ter k tesnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju.