SL / EN

Zakaj postati mentor

Imate izkušnje in znanja, ki ste jih pridobivali skozi leta? Ste znali ceniti vse informacije iz prve roke tistih, ki so po vaši poti že šli in uspeli? Danes lahko postanete Vi tisti, ki predaja informacije mlajšim generacijam, ki svojo pot še iščejo. Predajte del svojega znanja, ki lahko veliko pripomore mladim, nosilcem naše in vaše prihodnosti. Postanite mentor mlademu človeku med 15. in 30. letom starosti, ki si želi Vašega mentorstva in vodenja.

Zakaj?

Mladi danes imajo ogromno idej, energije in želje po uspehu, vendar prepogosto ne vedo, kako se lotiti uresničevanja svojih ciljev. Mentorski program je namenjen tistim, ki želijo svoje delo, ideje in potencial nadgraditi z izkušnjami in znanjem mentorjev – se učiti od najboljših.Mentorski odnos prinaša obojestranske koristi. V zameno lahko Vi boljše spoznate razmišljanje mlajših generacij, njihova nova znanja in sveže ideje. S prenosom svojega znanja in izkušenj lahko ustvarite most med teorijo in prakso ter pomagate pri premagovanju začetnih težav mladih in uresničevanju njihovih idej.

Kaj želimo in pričakujemo od Vas?

Da 1-krat mesečno posvetite 1 uro svojega časa izbranemu mentorirancu. Skupaj si zastavita cilje, ki jim tekom leta sledita. Mentorski odnos traja 1 leto, v katerem zasledujeta izzive, opravljate naloge in se učita drug od drugega. Cilji lahko pomagajo mentorirancu k izboljšanju njegovega znanja, motivaciji, pridobivanju izkušenj, praktičnim nasvetom, lahko se tudi osredotočite na uvajanje svojih mentorirancev za pomoč pri vašem delu. Možnosti so neomejene in prepuščene vaši izbiri. Po želji lahko izberete tudi več kot enega mentoriranca. Sodelovanje v programu je prostovoljno in temelji na vzajemnosti.

Kdo so mentorji?

Mentorji so uspešni ljudje, ki imajo znanje in izkušnje, ki jih želijo predati naprej. Prihajajo iz vrst uspešnih podjetnikov, umetnikov, športnikov, akademikov, politikov in drugih javnih oseb. Mentor je lahko pravzaprav vsakdo, ki želi prenesti svoje znanje naprej, pozitivno vplivati na drugega in pustiti pečat na družbi.

Razlogi za sodelovanje mentorjev:

Kako poteka mentorsko sodelovanje?

  1. Kot mentor najprej opravite registracijo za mentorje na spletni strani. V registraciji je pomembno, da ob kratki predstavitvi svojih dosežkov izpostavite tudi svoje želje, pričakovanja, interese glede tega, kakšnega mentoriranca si želite ter kaj lahko vi sami ponudite v mentorskem odnosu. Po uspešno opravljeni registraciji je vaš profil viden med Mentorji (vaši kontaktni podatki niso javno dostopni).
  2. Nato čakate na povabila mentorirancev, ki si želijo sodelovanja z vami. Njihova povabila s kratkimi motivacijskimi pismi boste prejeli na svoj kontaktni e-naslov. Za vsako povabilo, ki ga dobite, se odločite, ali ga sprejmete ali zavrnete. Omogočili smo tudi to, da lahko mentorirancu znotraj sistema odgovorite na povabilo (mu pošljete sporočilo) – morebiti želite več informacij preden se odločite, ali pa želite sporočiti svoje razloge za zavrnitev. Izmenjata lahko poljubno število sporočil, vendar ob tem, ko izmenjata 5 ali več sporočil, se vajina povezava avtomatsko spremeni v mentorsko povezavo.
  3. Z mentoriranci, s katerimi želite sodelovati (jih sprejmete), se nato prvič v živo srečate, se spoznate ter si zastavite skupne cilje, katerim boste sledili tekom leta.
  4. Nato srečanja potekajo 1x mesečno po 1 uro. Po želji lahko seveda tudi več.
  5. Vsak mentorski par vodi evidenco srečanj v skupni spletni platformi, ki se ustvari, ko se povežeta. Zapisane cilje ter dnevnik srečanj vodi mentoriranec, mentor ima pa v vsakem trenutku vpogled ter možnost spreminjanja.
  6. Po koncu enoletnega mentorskega odnosa se mentor in mentoriranec odločita ali želita sodelovanje nadaljevati ali pa si poiščeta nove mentorirance/mentorje.

V pomoč vam je lahko tudi Vodnik po mentorskem programu.